Parson Russell Terrier - Berlingo zo Saratova

 

Narodený ako tretí Born as the third
Pohlavie:  pes
Sex: male
Farba Trikolor, srsť broken
Tricolour, coat broken
Váha 192g Weight 192g
Tetovacie číslo: 214
Tatto: 214

 

alias Ozzy

majiteľ CHS zo Saratova

Výstavné výsledky: 3xVN1, 4 x CAJC SK, 2 x nominácia Crufts 2011, Stredo-východoeurópsky víťaz mladých, 3 x HPJ, 2 x Best Junior, BOB, JCh. SK a HU, JCh. SKCHTaF, 4 x CAC SK, 2 x CC, VT, Oblastný víťaz, CH Sk

Zdravotné testy: PRA, C, LL: neg, PLL - Clear, PL 0/0

Skúšky: BL II. cena

 

alias Ozzy

owner kennel zo Saratova

Show results: 3xVP1, 4 x CAJC SK, 2 x  nom. Crufts 2011, Central-East European Junior Winner, 3 x HPJ, 2 x Best Junior, BOB, JCh. SK and HU, JCh. SKCHTaF, 4 x CAC SK, 2 X CC, CH SK

PRA, C, LL: neg., PLL - Clear, PL0/0

 

Berlingo 1.deň.

Berlingo 1.deň.

Berlingo 7.deň.
Berlingo 7.deň.
Berlingo 19.deň.
Berlingo 19.deň.
Berlingo 19.deň.
Berlingo 19.deň.
Berlingo 1. mesiac.
parson russell terrier - Berlingo zo Saratova 1. month old.
Berlingo 1. mesiac.
parson russell terrier - Berlingo zo Saratova 1. month old.

Berlingo 6. týždeň

Berlingo 10. týždeň

Parson - Berlingo zo Saratova

Ozzy má 5 1/2 mesiaca

Ozzy má 5 1/2 mesiaca