Mysterious Mína z Jeřeně

( JCh. Bo Diddley z Jerene x Multi Ch.
No Limits of Mayvesta )

import ČR, nar. 27. 1. 2006

trikolor, broken, nožnicový skus, chýba 1xP1

tricolour, broken, scissor bite, missing 1xP1

PL 0/0, test ocí: negat., výška 34cm.

PL 0/0, PRA, C, LL. - neg., height 34cm.

Monterey Prowler

Cedarsprings Contender x Fox Valley Flirt

import USA

tricolor, drsnosrstý, nožnicový skus, plnochrupý

tricolour, rough, scissor bite, fullmouth

PL 0/0, test očí: neg., BEAR: obojstranne počujúci, DNA test, výška 34 cm

Povahový test v PRTCD

PL 0/0, PRA, C, LL : neg. BEAR: neg. DNA test, height 34 cm

Wesenstest im PRTCD

Výstavne výsledky: 1xVN 1, 1xV1, 1xV2

Show results: 1xVP1, 1xE1, 1xE2

Výstavné výsledky:Ch. VDH, 6xV1, 5xCAC, 3xr.CAC, 6xCh.-VDH, 3xres.Ch.-VDH, CACIB, 2xr.CACIB

Show results:Ch. VDH, 6xE1, 5xCAC, 3xr.CAC, 6xCh.-VDH, 3xres.Ch.-VDH, CACIB, 2xr.CACIB

Mína porodila 30. 6. 2009 päť trikolórnych šteniatok. Máme piatich psíkov.

Mina gave birth 30. 6. 2009 five tricolour puppies. We have five dogs.

Vrh "B" narodený 30. 6. 2009