MVP-Budapešť

28. 11. 2009

Nádejný

Trieda šteniať

Petik Zsuzsanna

MVP-Nitracanis

05. 12. 2009

Veľmi nádejný 1

Trieda dorastu

MVDr. P. Seman

MPV - Trenčín

24. 1. 2010

 

Veľmi nádejný 1

Trieda dorastu

 

 

Olga Dolejšová

 

ŠVT Viničné

28. 3. 2010

Veľmi nádejný 1

Trieda dorastu

MVDr. P. Seman

Springduodanube Bratislava

15. 5. 2010

Trieda mladých

V1, CAJC, nom. Crufts 2011

 

J. Kubaľa